Vastuvõtt G1 lendu

Rae Gümnaasiumis algab õppetöö septembris 2024

Kool avab oma uksed kuni 540 gümnasistile. Õppetöö toimub kolmes lennus (G1, G2, G3), igas lennus on kuni viis õppegruppi. G1 õppijad kandideerivad meile erinevatest piirkonna koolidest, kes lõpetavad käesoleval aastal põhikooli. G1 lendu võtame vastu kuni 180 õppijat. 

Õppekava ja sisseastumist tutvustav infopäev toimus 1. veebruaril. Infotunni esitluslink opens on new page.

Oleme liitunud Harjumaa ja Tallinna (HarTa) ühiskatsetega, mille eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õppijal kandideerida ühise sisseastumistesti tulemustega Rae Gümnaasiumi, Saue Riigigümnaasiumi, Tabasalu Gümnaasiumi, Viimsi Gümnaasiumi, Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi ja Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi kümnendasse klassi. Õppija saab kandideerida kuni kolme kooli seitsmest, tehes sisseastumiskeskkonnas sisseastumine.ee vastavad valikud.

Muudatused vestlustele kutsumise tingimustes ning sisseastujate pingereas. (Info lisatud 10.04.2024)

Hea Rae Gümnaasiumi 1. eelistuse sisseastuja!

6. aprillil toimus sisseastumistest, mis tehniliste probleemide tõttu paljudel sisseastujatel luhtus. Tunneme siirast kahetsust tekkinud olukorra tõttu. Sama päeva õhtul saatsime e-kirja, kus andsime teada, et olemasolevaid testitulemusi ei arvestata pingerea koostamisel.

Uue olukorra valguses arutas Rae Gümnaasiumi vastuvõtukomisjon tingimusi, mille alusel kutsuda kandidaadid sisseastumisvestlusele ning kuidas tekib sisseastujate pingerida.

❗️Vastuvõtukomisjon otsustas:

 • sisseastumisvestlusele kutsume kõik testile pääsenud Rae Gümnaasiumi 1. eelistuse kandidaadid;
 • sisseastujate pingerida tekib põhimõttel, kus punktide kogusummast 80% moodustab 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu) hinnete keskmine ja 20% vestluse punktid.

❗️Muudatused vastuvõtu ajakavas.

 • 12. aprillil EI TEATATA sisseastumiskeskkonnas sisseastumistesti tulemusi.
 • 16. aprillil EI TOIMU järeltesti.

Muudatused teiste Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumite vastuvõtu tingimustes.link opens on new page

 

11. märtsil kell 16.00 algab registreerumine vastuvõtukatsetele
 • Täita tuleb registreerimisvorm ning lisada 9. klassi tunnistus seniste veerandi-, poolaasta- või trimestrihinnetega. Palun veendu, et tunnistusel oleks näha ka sinu nimi. Lae tunnistus pildifailina või .pdf formaadis.
 • Sisseastumistestile pääsevad kõik kandidaadid, kelle tunnistusel ei ole mitterahuldavaid hindeid, seal hulgas käitumine ja hoolsus.

22. märtsil kell 23.59 lõpeb registreerumine vastuvõtukatsetele

 

28. märtsil saadame teate sisseastumistesti toimumise kohta

 

06. aprillil toimub sisseastumistest
 • Teate testi toimumise koht saadame sisseastumiskeskkonna kaudu.
 • Testis on ülesanded põhikooli õppekava ulatuses järgmistes ainetes: eesti keel, inglise keel, matemaatika, loodusained (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia). Testi tegemise jaoks on aega kokku 180 minutit.
 • Testi tegema tulles võta kindlasti kaasa ID-kaart või pass.
 • Kui sa mõjuval põhjusel ei saa 06. aprillil 2024 testil osaleda, siis teavita palun kooli sisseastumiskeskkonnas sõnumi teel. 

 

12. aprillil kell 18.00 teatame sisseastumiskeskkonnas testi tulemused 
 • Sisseastujate pingerida tekib põhimõttel, kus sisseastuja punktide kogusummast 50% moodustab hinnete keskmine (9. klassi  tunnistuse 10 õppeainet: eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu), 40% testi punktid ja 10% vestluse punktid. 

❗️Muudatused: 

 • 12. aprillil ei teata sisseastumiskeskkonnas testi tulemusi;
 • sisseastujate pingerida tekib põhimõttel, kus punktide kogusummast 80% moodustab 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu) hinnete keskmine ja 20% vestluse punktid.

 

15. aprillil saadame kutse vestlusele 
 • Sisseastumisvestlusele kutsume 250 sisseastujat pingerea alusel.

❗️Muudatus: sisseastumisvestlusele kutsume kõik testile pääsenud Rae Gümnaasiumi 1. eelistuse kandidaadid.

 • Sisseastumisvestlus toimub IV koolivaheajal gruppides, kus osalevad 3 sisseastujat. 
 • Sisseastumisvestluse eesmärk on hinnata sisseastuja minapädevust ja sotsiaalset pädevust. Hindame suhtlemis-, arutlemis- ja sotsiaalseid oskuseid.
 • Kui sa ei soovi vestlusel osaleda ja kooli kandideerida, vali avalduse lehel “Loobu vestlusest ja kandideerimisest”.

 

30. aprillil saadame kooli vastuvõtu kutse 
 • Kutse saanuna kinnita või loobu oma kohast sisseastumiskeskkonnas.

 

06. mai õppekoha kinnitamise lõpp
 • Selleks kuupäevaks oma kohta mitte kinnitanud loeme loobujateks.
 • Õppekoht läheb ootejärjekorras olevale järgmisele kandidaadile.

 

17. juunil dokumentide esitamine
 • Õpingute alustamiseks on vajalik, et 9. klassi tunnistusel ja lõputunnistusel oleksid hinded vähemalt rahuldavad, sh hoolsuse ja käitumise hinded ning põhikooli lõpueksamite tulemused on vähemalt 50%. 
 • Kooli vastuvõtuks tuleb sisseastumiskeskkonnas esitada järgmised dokumendid: sisseastumisavaldus, põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, 9. klassi tunnistus. 

 

25. juunil dokumentide esitamise lõpp

 

30. juunil kinnitame kooli poolt õppijakohad 
 • Kontrolli sisseastumiskeskkonnas üle oma kontaktandmed, et meiliaadress oleks kindlasti sinu isiklik, mitte praeguse kooli oma. Anna muutmise vajadusest kindlasti teada.

 

15. augustil algab vabade kohta olemasolul täiendav vastuvõtt 
 • Kui kooli õppima tulekuks kutse saanute hulgas on õppijakohast loobujaid pakume õppijakohti ootenimekirjas olevatele õppijatele. 

 

1. september kooli avaaktus
Vastuvõttu korraldab
Avaldatud 10.05.2023. Viimati muudetud 10.04.2024.