Ülevaade septembris tehtust

Loomise kuupäev 11.11.2023

Kuigi sai antud lubadus, et enam kokkuvõtlikku postitust ei tee, tuli tahtmine siiski kritseldada.

Septembri esimeses pooles sai Rae Gümnaasiumi meeskond osa kõgest sellest, mida tundis TORGi meeskond ja õppijad. Osalesime nende avaaktusel.

Kooli pidaja viib samuti igal aastal läbi oma hallatavatele koolidele kooliaasta avaaktuse. Seekord saime kõik kokku Rakvere Riigigümnaasiumi uues õppehoones.

Septembri fookuses oli õppekava sisu.
Samuti sai täpsustatud ehitajaga mitmeid mööbliga seotud lahendusi. Käisime ka majas ringi - ohhooo kui palju oli muutunud viimasest külaskäigust. 
Partneritena kohtusime Rae valla inimestega, et läbi arutada ootused Tuule Spordihoone kasutuse osas (aeg, maht, vahendid, ressursid). 

Kuna kevadel sai kohtutud Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeprorektoriga võimaliku koostöö osas, siis nüüd saime kokku, et täpsustada ühisosa õppekavas - valdkonnad ja valikained. 

Karjääriteema on kindlasti üks oluline teema gümnaasiumis ja selleks kohtusime Harjumaa Ettevõtlus. ja Arenduskeskuse töötajaga arutamaks võimalikke koostöökohti. Kuna aga HEAKis toimusid tol hetkel ka sisulised muudatused, siis saime vajaliku info jätkamiseks. 

HarTa (Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumid) koolijuhid arutasid omavahel läbi ühised õppijatega seotud vastuvõtuteemad. Kui tol hetkel olid põhikooli lõpueksamitega seotud otsused veel lahtised, siis tänaseks on otsused olemas ja tuleb jätkata vastuvõtuga vanal viisil.

Pidaja esindajaga kohtusid koolijuht ja õppejuht ning toimus vestlus teemal kuidas meil edeneb ja millised on ootused pidajale. Vestlus oli avatud ja sisukas.

Õppijate ja meeskonna võimaluste avardamiseks osalesime õppejuhiga Erasmus+ seminaril, et saada aru, mida peame juhtidena tegema rahvusvahelise koostöö algatamiseks.