Mida tegime oktoobris?

Loomise kuupäev 15.11.2023

Oktoobris jätkasime arutelusid partneritega ja võtsime ka külalisi vastu.

Kohe kuu alguses käis meil külas Pärnu Ühisgümnaasiumi meeskond. Teemaks oli mentorlus, sest koolijuht ja õppejuht on seda varem rakendanud ja praktiseerinud. Nii istusime mitu tundi ja rääkisime kogemustest ja külalised esitasid palju sisulisi küsimusi. Selline eneserefleksioon aitab iseendalgi mõtteid korrastada. 

Meie poole pöördus Jüri Gümnaasiumis riigikaitseõpet läbi viiv Kristo Pals ja tundis huvi, kuidas Rae Gümnaasium oma õppekavas seda tulevikus korraldama hakkab. Jõudsime sisuni üsna ruttu ja kokkulepeteni samuti.

Kuna meie kahe kuu fookus on olnud õppekava, siis käisime külas Jüri Gümnaasiumi juhtkonnal. Arutasime läbi õppekavade erisused ning ühisosa nendele G2 ja G3 tasemel õppijatele, kes soovivad edasi õppida Rae Gümnaasiumis. 

HarTa meeskond sai kokku taas arutamaks õppijate vastuvõtuteemal. Peamiseks arutelukohaks olid ressursid (inimesed, ruumid, vahendid, e-keskkond) ja kuidas seda kõike korraldada. Töö on päris mahukas, sest sisseastujaid on nii mitme kooli peale palju.

Meie üks positiivne kohtumine oli tulevase õppijaga, kes tõstis meie lauale teema vahetusõpilane. Saime kokku ja arutasime, millised on üldse õppija ootused ja millised on meie võimalused vastu tulla. Vestlus oli väga positiivne mõlemale osapoolele. Tore on selliseid noori tunda!

Kuna kõik vahendid soetatakse kooli riigihangetega, siis hakkavad meieni jõudma juba ka vahendid. Seekord tuli üle lugeda osaliselt IT vahendid ja vastu võtta. Põnev, juba justkui töövahendid olemas!

Üksi ei tee siin ilmas midagi. Seepärast on oluline teada, mida mujal tehakse ja millised on olulised tänased teemad teistes Euroopa koolides. Üle kahe aasta toimuvad Euroopa Koolijuhtide Ühenduse konverentsid. Seekord toimus see Horvaatias (https://esha2023dubrovnik.com/program-book/).

Novembris tegeleme väga hoolega teemal millist õpetajat vajab partneriks tänane õppija ja teeme ettevalmistusi värbamiseks uue aasta alguses.

Head õpetajad, kellel teil on mõttes läbi kandideerimise panustada iseenda ja noorte arengusse, siis hoidke pilk peal meie kanalitel. 

Viimati muudetud 15.11.2023.